ชื่อล็อกอิน รหัสผ่าน      
ลืมรหัสผ่าน?
รายชื่อโรงเรียนสนามสอบข้อเขียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2558
ภาคกลางและภาคตะวันออก
พื้นที่จังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษา สนามสอบข้อเขียนรอบที่ 1
1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2 นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์
3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
4 ปทุมธานี โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
5 สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
6 สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี
7 ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
8 ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
9 อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
10 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
11 สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ
12 ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
13 นครนายก โรงเรียนองค์รักษ์
14 สระแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ
15 ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
16 กาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี
17 สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
18 นครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
19 เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์
20 ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
21 สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร
22 สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
23 จันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์
24 ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ
25 ชลบุรี โรงเรียนชลกันยานุกูล
26 ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม
 กำลังออนไลน์ 2 คน
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.