ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศระบบรับสมัครออนไลน์จะเปิดให้สมัครได้ในวันอังคารที่ 14 พ.ย.60
                        ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   ประกาศสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันประกาศถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น
                         เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสมัครใหม่ จึงขอเลื่อนการให้บริการสมัครออนไลน์ออกไปเป็นวันอังคารที่ 14 พ.ย. 60 ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนผู้ประสงค์สมัครรับทุนศึกษารายละเอียดตามประกาศก่อนสมัคร
                         จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


 
 
 
[อ่่าน 3542 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:34:17 ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.