ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ผู้สมัคร login เข้าระบบ ตรวจสอบสถานะตนเอง ว่ามีสิทธิ์สอบหรือไม่ โดยผู้มีสิทธิ์สอบจะมีเลขที่นั่งสอบ บัตรประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าสอบในวันสอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 


 
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.