ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
         ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

3. แบบตอบรับการเข้าสอบรอบที่ 2

4. แบบฟอร์มขอทราบคะแนนผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในประกาศผลสอบรอบที่ 1 เท่านั้น)
     ผู้ประสงค์ขอทราบคะแนนผลสอบ ให้ดำเนินการดังนี้
     1. กรอกรายละเอียกตามแบบฟอร์มขอทราบคะแนน
     2. แนบหลักฐานประกอบ
     3. ส่งทาง E-mail : mkham@ipst.ac.th
    


 
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.