ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561
         ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 นั้น
         บัดนี้ สสวท. ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายาชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริง จำนวน 82 คน รายละเอียดดังไฟล์ประกาศที่แนบ
          - ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  
          - ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ (ผู้ปกครองลงนามแล้วแนบไฟล์ส่งในกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์)


 
 
 
[อ่่าน 15038 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 12:00:39 ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.